Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets kungsörnsinventering är klar

Kungsörn

Länsstyrelserna i Sverige har ansvar för inventering av stora rovdjur inom respektive län. I Kronobergs län inventeras lodjur och kungsörn, då det är de arter som föryngrar sig i länet.

I Kronobergs län har vi systematiskt inventerat kungsörn sedan 2006. För att inventera kungsörnsstammens storlek observerar man antalet besatta revir samt antal lyckade häckningar, vilka båda kan variera från år till år vilket till exempel kan bero på väderförhållanden och tillgång till föda under häckningssäsongen. Sedan starten 2006 har sammanlagt elva besatta revir hittats i Kronobergs län, varav sju varit besatta något eller några år under de senaste fem åren.

Nu är årets kungsörnsinventering avslutad. Den visar att det i länet för närvarande finns fyra besatta revir och att två av paren har fått ut varsin flygfärdig unge. Tre av reviren finns i Uppvidinge kommun och ett i Ljungby kommun.

Kontakt