Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nationella Viltolycksrådets insatsvecka 23—29 september 2019

Viltvarning - ta det lugnt

I Sverige inträffar i genomsnitt mer än en viltolycka var åttonde minut, varje dag året om. Över 62 000 fordon är årligen inblandade i en viltolycka och vi måste alla hjälpas åt för att olyckorna ska bli färre.

Länsstyrelsen är en av 16 samverkande myndigheter och organisationer i det Nationella Viltolycksrådet som under nationella insatsveckan mot viltolyckor vill göra trafikanter uppmärksamma på att det hela tiden finns vilda djur på och utefter våra vägar.

Myndigheter och organisationer försöker hjälpa till att förebygga viltolyckor. Vägarna blir säkrare och fordonen bättre men oavsett vilken typ av fordon man framför, så är det trafikantens kunskap och omdöme som kan bidra till att en viltolycka undviks.

En viltolycka kan ske snabbt och på vissa vägsträckor kan olyckorna vara fler än på andra. Det kan till exempel bero på hög fordonstäthet, stor viltstam i området, avsaknad av viltstängsel, närhet till vattendrag med mera. Den viktigaste insatsen du som trafikant kan göra är att vara vaksam och anpassa hastigheten. Se till att vara utvilad, då ökar din uppmärksamhet. Extra vaksam bör du vara mellan skymning och gryning då djuren är som mest aktiva.

Med Nationella Viltolycksrådets app ”Viltolycka” kan du identifiera viltolycksdrabbade vägsträckor. Appen hämtar information om tidigare inrapporterade viltolyckor från viltolycka.se och varnar med både bild och ljud. Om du aktiverat appen kan du läsa av dina gps-koordinater och kan lämna dem till polisen om du råkar ut för en viltolycka. Du markerar även platsen för sammanstötningen med en viltolycksremsa. Eftersöksjägare kan sedan lätt hitta platsen och börja spåra djuret. Viltolycksremsan skaffar du på närmaste bilprovning, polisstation eller så kan du skriva ut en enklare version från Viltolycksrådets webbplats Länk till annan webbplats..

Om olyckan ändå skulle vara framme ska du i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att till exempel sätta ut en varningstriangel.

För vissa djurarter — även om du inte kan konstatera någon skada på djuret — så har du skyldighet att rapportera olyckan till Polisen via SOS 112.
Vilda djur som du är skyldig att rapportera sammanstötning med, och dessutom markera platsen för olyckan, är:
björn, hjort, järv, lodjur, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin, älg och örn.

Du hittar mer information på www.viltolycka.se Länk till annan webbplats.

Kontakt