Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samhällsutvecklingsforum 2019
handlade om samhällsplanering, trygghet och förebyggande av brott

Samhällsutvecklingsforum 2019

Den 11 september bjöd Länsstyrelsen in till Samhällsutvecklingsforum – ett återkommande möte som fokuserar på frågor som rör hållbar samhällsutveckling.
Temat för dagen löd: hur bygger, utvecklar och förnyar vi bostadsplaneringen utifrån perspektiven trygghet och förebyggande av brott?

Med på mötet som hölls på Residenset fanns ett 50-tal deltagare som på olika sätt är involverade i samhällsbyggande eller arbetar med säkerhetsfrågor. Representanter från myndigheter, kommuner och näringsliv deltog.

– Vi bjuder in till Samhällsutvecklingsforum för att ge aktörer i länet en ökad förståelse för hur olika sakområden tillsammans bidrar till samhällets utveckling, säger Carin Karlsson som är enhetschef på samhällsutvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Vi vill ge deltagarna ny kunskap men även tillfälle att mötas och diskutera aktuella samhällsutmaningar utifrån sin kompetens och sina uppdrag.

Dagen innehöll föreläsningar och information men också diskussioner kring brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete i staden och på landsbygden. Föreläsare från stiftelsen Tryggare Sverige, Polisen, LRF och Länsstyrelsen Halland kommer att medverka.

– I många organisationer arbetar vi bra inom våra respektive sakområden men det är först när vi får insyn i varandras uppdrag och jobbar tillsammans utifrån de behov som finns i samhället som vi kan nå verklig effekt, säger Agnes Ysander samordnare för brottsförebyggande arbete på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kontakt