Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet påbörjar uppbyggnaden av totalförsvaret

En kompetenshöjande dag kring kommunens och regionens ansvar vid höjd beredskap hålls för ledningarna i kommunerna och Region Kronoberg på två platser i länet, 19 september i Hovmantorp och 26 september i Ljungby.


Att bygga upp totalförsvaret är ett långsiktigt uppdrag som innebär att all den verksamhet som ska förbereda Sverige för krig utvecklas och stärks. Utbildningsdagarna som arrangeras är ett led i återuppbyggnaden av totalförsvaret i länet. Syftet är att ge grundläggande kunskap gällande ansvar inför och vid höjd beredskap.

- Efter 30 års vilande totalförsvarsplanering står vi inför en kunskapsuppbyggnad på nytt. Därför anordnar vi ett antal kompetenshöjande dagar inom nätverket Krissamverkan Kronoberg under året, säger beredskapsdirektör Max Hector.

Aktörerna i nätverket Krissamverkan Kronoberg arbetar med samhällets krisberedskap sedan flertalet år tillbaka. Idag finns välutvecklade strukturer och rutiner för hur samverkan sker vid hantering av samhällsstörningar. En god grund att stå på, nu handlar det om ett utökat uppdrag för att bygga upp totalförsvaret.

- Uppbyggnaden av totalförsvaret sker i olika delar av samhället och på olika nivåer. Det innebär stora utmaningar och kräver att vi fortsatt gör gemensamma insatser. Genom att arbeta tillsammans skapar vi stor effekt med mindre enskilda insatser hos varje aktör, vilket ger störst nytta för länet, säger Max.

Arbetet med uppbyggnaden av totalförsvaret för kommunerna och Region Kronoberg tar sin utgångspunkt i Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar. Alla kommuner ska påbörja arbetet med de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. De prioriterade delarna är kompetenshöjning, säkerhetsskydd, krigsorganisation och krigsplacering.

Media är välkommen att ställa frågor efter avslutad utbildningsdag till deltagare

 • 19 september, Folkets Hus i Hovmantorp, kl. 12.00.
  Kontakta: Olof Björkmarker 0478-125 11

 • 26 september, Ljungby Arena kl. 12.00.
  Kontakta: Malin Svensk 0372-78 90 11


BAKGRUND

Regeringen har beslutat att återuppta totalförsvarsplaneringen vilket omfattar både det militära- och det civila försvaret. I arbetet har alla i samhället en roll. Som ett led i utvecklingen av totalförsvaret äger Totalförsvarsövning 2020 och Försvarsmaktsövning Aurora rum under det kommande året.

Krissamverkan Kronoberg Länk till annan webbplats. består av kommunerna, räddningstjänsterna, Region Kronoberg, SOS Alarm, polisen, Försvarsmakten, Trafikverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kommande aktiviteter i Krissamverkan Kronoberg

 • Civilt försvar- vad är det och vilket ansvar har vi? Två kunskapshöjande halvdagar arrangeras för kommunernas och Region Kronobergs ledningar. 19/9 i Hovmantorp och 26/9 i Ljungby.
 • Kunskapsdag 10 oktober i Växjö. Kompetensutveckling kring förutsättningar för planering och prioritering kopplat till höjd beredskap och civilt försvar.
 • Beredskapsjuridik 26-27 november. Två utbildningsdagar för jurister, förvaltningschefer och handläggare.
 • Krisberedskapsveckan under våren 2020 är en informationskampanj som fokuserar på den enskildes ansvar att skaffa sig en hemberedskap.
 •  


Kontakt