Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Södra Sveriges största konferens om narkotika hölls i Växjö 4 september

Narkotikakonferens i Växjö 4 september

Narkotikaanvändningen i Sverige ökar samtidigt som en legaliseringsvåg sker i flera länder. Hur ser utvecklingen i Sverige ut? Den 4 september arrangerade länsstyrelserna i Kronobergs, Jönköpings, Kalmar, Blekinge och Hallands län samt Polisen, en konferens om narkotika, den största i sitt slag i södra Sverige. Fokus för dagen var cannabis. Hur farligt är egentligen cannabis – för de som brukar och för samhället i stort?

Användningen av narkotika i Sverige under 2000-talet har varit mera omfattande jämfört med tidigare. Detta pekar såväl frågeundersökningar som olika statistiska indikatorer på (drogutvecklingen i Sverige 2019, CAN). Generellt har narkotikamarknaden utvecklats till att bestå av både traditionell narkotika och narkotikaklassade läkemedel som används utanför läkares ordination. Vanligast bland Tullverkets beslag 2017 av de narkotikaklassade läkemedel var substansgruppen bensodiazepiner och den syntetiska opioiden Tramadol.*

– Undersökningar visar på en mer positiv attityd till cannabis. Detta i kombination med att narkotika är mer lättillgängligt, gör att kommuner efterfrågar mer stöd och kunskap just vad gäller cannabis och narkotika, säger Anna Ståhl, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vid konferensen den 4 september gavs en bild av narkotikasituationen i Sverige med en internationell utblick. Eftermiddagen bestod av valbara seminarier. Exempel på teman som berördes var; flöde och beslag, öppna drogscener och skadeverkningar till följd av narkotikabruk.

Till dagen kom runt 400 deltagare som jobbar inom till exempel barnomsorg, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, integration och folkhälsa.

*Se Folhälsomyndigheten, "Den svenska narkotikasituationen". Länk till annan webbplats.

Kontakt