Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nysatsning på vård för rattfulla i Kalmar och Kronoberg

Foto: Polisen.

Många trafikolyckor är alkohol- eller drogrelaterade. En stor andel av de förare som är inblandade i dödsolyckor har också mycket höga promillehalter, vilket tyder på ett alkoholberoende. Risken för återfall i rattfylleribrott är stor och många återkommer i polisens kontroller.

I syfte att minska antalet påverkade förare och öka möjligheten för de som omhändertas för rattfylleri att ta itu med sina problem har en ny SMADIT-överenskommelse tagits fram i Kronoberg och Kalmar län.

SMADIT står för Samverkan mot alkohol och droger i trafiken och innebär att polisen erbjuder förare som ertappas alkohol- eller drogpåverkade kontakt med socialtjänst eller beroendevård. Utgångspunkten är att rapporteringen om rattfylleri utlöser en krissituation som gör att personen i fråga är mer mottaglig för erbjudande om hjälp.

– Att vi parter som samarbetar kring SMADIT upprättar en överenskommelse möjliggör ett effektivt arbete där vi tydliggör våra olika roller. Att vi tillsammans arbetar för att skapa en brottsförebyggande effekt i trafiken och öka trafiksäkerheten är mycket positivt. Kan vi få alkohol- eller drogberoende att söka hjälp så har vi vunnit mycket, säger Ingrid Burman, landshövding i Kronobergs län.

Den 20 augusti träffas landshövdingarna i Kronoberg och Kalmar län, tillsammans med polisområdeschef och ansvariga från Kriminalvården och Kustbevakningen, samt representant för kommunernas socialtjänst för att skriva under en ny överenskommelse för SMADIT-arbetet i de båda länen.

Kontakt