Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stor utbildningsinsats hjälper skolpersonal att upptäcka tecken på drogmissbruk

Ungdomar cannabis

Omkring tre procent av länets elever i årskurs 8 och omkring tolv​ procent av gymnasieeleverna i årskurs 2 har använt narkotika, enligt den senaste skolundersökningen som Region Kronoberg genomförde 2018. Cannabis är den narkotika som är vanligast bland ungdomar.

Flertalet av länets skolor har lyft fram ett behov av att få utbildning i drogtecken och symptom för att kunna hantera misstankar om droganvändning. Länsstyrelsen, Polisen och Region Kronoberg har i det gemensamma nätverket Livsstil Kronoberg därför beslutat att genomföra en stor utbildningsinsats för skolpersonal i länet under vecka 33.

För att personal i skola och fritidsverksamhet ska kunna agera när det finns misstankar om droganvändning krävs kunskap och kompetens om droger, drogvanor och förståelse för hur en ung person kan påverkas.

– Vi vet att det förekommer droger i skolmiljö och skolans personal har genom sitt dagliga arbete med unga, en unik möjlighet att vara den som först upptäcker att en ungdom använder droger. Det är därför angeläget att öka kunskapen hos skolpersonal i att upptäcka tecken på drogmissbruk, säger Anna Ståhl, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Polisen håller i utbildningen där deltagarna bland annat får kunskap om preparatkännedom, nya droger, vanligt förekommande fysiska attribut samt olika tecken på om en ungdom använder narkotika. Under utbildningen kommer det även att ges information om vart man kan vända sig vid drogmisstanke, samt hur man kan arbeta förebyggande i skolmiljö.

Inbjudan har gått ut till länets högstadie- och gymnasieskolor och intresset har varit stort. Under vecka 33 kommer över 1 000 personer att delta vid följande tillfällen:

Onsdagen 14 augusti – Växjö, Katedralskolan kl. 9–11 och 13–15 ­­
Onsdagen 14 augusti – Lessebo, Bikupan kl. 9–11
Onsdagen 14 augusti – Älghult, Älghultskolan, kl. 13–15
Torsdagen 15 augusti – Älmhult, Haganässkolan, kl. 13–15
Fredagen 16 augusti – Ljungby, Sunnerbogymnasiet, kl. 9–11
Fredagen 16 augusti – Ljungby, Sunnerbogymnasiet, kl. 9–11

Kontakt