Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Drygt 1,6 miljoner för energi- ochklimatoptimerade upphandlingar

Energimyndigheten ger nu pengar, närmare bestämt 1 677 240 kronor, till ett projekt för att förbättra hur man köper in varor med särskilt fokus på klimat- och energiområdet. Målet är minskade koldioxidutsläpp och energianvändning när det gäller exempelvis tjänstebilar, transporter och belysning.

Projektet ska ge stöd till kommunerna och regionen vid upphandling genom ökad kunskap, förbättra uppföljningen av avtal samt öka medvetenheten om upphandlingens möjligheter. Arbetet är en del i vårt regionala miljömålsarbete och har efterfrågats av kommunerna.

Projektet kommer pågå under 2019 och 2020. Länsstyrelsen är projektägare och organisationerna som kommer att medverka i projektet är:
Energikontor Sydost, Region Kronoberg, Alvesta kommun, Lessebo kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun samt Länsstyrelsen i Kronoberg.

– Vi behöver leva som vi lär och utforma upphandlingarna så att de bidrar till minskad klimatpåverkan, säger Per-Anders Persson, chef för Miljöstrategiska funktionen, Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Sofia Wallin, upphandlare i Markaryds kommun, är entusiastisk över projektet:
– Jag är mycket glad för att få stöd. I små kommuner är man oftast ensam i sin roll som upphandlare och jag ser fram emot att tillsammans med andra kunna förbättra förutsättningarna och arbeta strategiskt för att dra vårt strå till stacken för att minska länets koldioxidutsläpp.

Kontakt:
Sofia Wallin
Upphandlare, Markaryds kommun
Telefon: 0433-738 29
sofia.wallin@markaryd.se

Per-Anders Persson
Chef för Miljöstrategiska funktionen, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 74 62
per-anders.persson@lansstyrelsen.se

Kontakt