Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensam tillsynsinsats

Tillsyn vattenskoter, Martin Wargren, Jan Sikkema

Tillsyn

Länsstyrelsen har i samarbete med lokal polisen i Växjö och sjöpolisen polisregion väst den 19-20 juli genomfört en gemensam tillsynsinsats i Helgasjön. Syftet var att kontrollera efterlevnaden av bland annat hastighetsbegränsningar, nykterhet till sjöss och förbud enligt reservatsföreskrifter mot vattenskoter i naturreservaten Kronoberg och Hissö. För Länsstyrelsen var det vattenskoterförbudet som stod i fokus.

Under insatsen upptäcktes två olika vattenskoterförare befinna sig inom naturreservatet Hissö. Bägge kontaktades men myndigheterna valde att inte ta ärendet vidare.

Under insatsen träffade vi många trevliga och skötsamma naturreservatsbesökare. Tyvärr fick Länsstyrelsens personal rycka ut och släcka en brand i Kronobergs mosse som startat då besökare som inte följde reservatsföreskrifterna anlagt en eldplats själva och inte lyckats släcka elden efter sig. Tänk på att använda de befintliga godkända eldplatserna när ni grillar i länets naturreservat.

Länsstyrelsen vill tacka polisen för ett gott samarbete!

 

För dig som vill vet mer om varför det är skoterförbud i Hissö och Kronobergs naturreservat
Du får inte köra vattenskoter i reservatet. Detta för att skydda känsliga fågelarter som fiskgjuse och storlom samt det rörliga friluftslivet. Både fiskgjusen och storlommen har starka fästen i Helgasjön. För att de ska finnas kvar även i framtiden, krävs att vi visar hänsyn till dem. Storlommen bygger sitt bo i strandkanten. Vågsvallet kan ödelägga ett bo och därmed en hel lomfamilj. Fiskgjusen är känslig för störning i form av buller och ljud. Därför behövs extra hänsyn intill fiskgjusens bon.

Kontakt