Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Granbarkborresituationen - avverkning av skog

Luberydsmossens naturreservat, avverkning

Luberydsmossens naturreservat

På länsstyrelsen har vi gjort en del avverkningar av gran i reservat till följd av barkborresituationen.

I de flesta fall handlar det om att vi tidigarelägger avveckling av gran. I veckan har vi dessutom gett dispens för avverkning av gran i naturreservatet Fiolenområdet. beslutet är taget med tanke på granbarkborresituationen. Vi har gett dispens eftersom avverkningen går utöver vad som är tillåtet enligt gällande föreskrifter. Vi bedömer att syftet med reservatet inte hotas av dispensen.

Kontakt