Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter om tillfälligt förbud mot båttrafik i Växjösjön

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande.

Med undantag från vad som följer av sjötrafikföreskrifterna 07FS 1993:10 och 07FS 2016:5 gäller förbud mot all båttrafik i Växjösjön den 15 juni 2019, utom för båtar som ingår i Växjö Simsällskaps evenemang.

Kontakt