Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Få statliga jobb i Kronobergs län

– bättre samverkan behövs för mer service

Med 55 statliga arbetsställen fördelade på 26 myndigheter och 3 200 statligt sysselsatta är Kronobergs län det län som har den näst minsta statliga närvaron av alla län sett till absoluta tal.

Statlig närvaro mätt i antalet statliga arbetsställen finns i alla Sveriges kommuner – utom 15. Det här framgår av en kartläggning som regeringen uppdragit till länsstyrelserna att ta fram. Länsstyrelsen i Örebro län har samordnat kartläggningen och presenterat en samlad delredovisning till civilminister Ardalan Shekarabi.

Bilden av hur statliga myndigheter finns representerade (så kallade arbetsställen) på sverigekartan kan läsas på två sätt:

  • De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne har flest antal statliga arbetsställen. På kommunnivå sticker residensstäderna ut med flest statliga arbetsställen.
  • Norrbotten, Jämtland och Gotland är de län som har flest antal arbetsställen per invånare. På kommunnivå mätt i kontor per invånare så blir bilden annorlunda och flera ytstora kommuner i Norrlands inland blir framträdande.

I Kronobergs län finns 55 statliga arbetsställen fördelade på 26 myndigheter, vilket är näst minst av samtliga län i Sverige. I förhållande till folkmängden är dock bilden inte lika dyster. När det gäller antal myndigheter som har arbetsställen i respektive län ligger Kronoberg med drygt 0,1 myndighet per 1 000 invånare på den övre halvan bland länen.

På undre halvan

Även när det gäller antalet sysselsatta i statlig verksamhet ligger Kronobergs län dåligt till i absoluta tal. Cirka 3 200 statligt sysselsatta finns i Kronoberg medan det finns närmare 80 000 i Stockholms län. Räknat per 1 000 invånare ligger länet något bättre till men parkerar ändå tillsammans med övriga Smålandslän i den nedre regionen. Kronoberg har 16 statligt sysselsatta per 1 000 invånare att jämföra med Uppsala län som ligger i topp med 45 sysselsatta.

Totalt finns 2 930 statliga arbetsställen runt om i Sverige. De 15 kommuner* som helt saknar närvaro är i huvudsak mindre kommuner där arbetsställen finns i angränsande kommuner. Polisen är den myndighet som har flest arbetsställen av de statliga myndigheterna (308 st) och har också störst geografisk spridning (finns i 254 av landets 290 kommuner).

Mer samverkan och bättre service

Flera myndigheter pekar på ökad myndighetssamverkan som en möjlighet att förbättra den statliga servicen. De ser att de servicekontor som redan finns etablerade på 113 platser i landet är en intressant möjlighet för att kunna ge medborgarna bättre service. Här föreslår vi en ökad tydlighet i styrningen av myndigheterna för att få till fler samarbeten och därmed bättre service närmare medborgarna.

Länsstyrelsernas uppdrag ska slutredovisas till regeringen senast 15 augusti i år där metoder för hur länsstyrelserna i framtiden löpande kan följa upp och redovisa statlig närvaro i kommunerna ingår.

*) Statliga arbetsställen saknas i dessa 15 kommuner: Nykvarn i Södermanlands län, Ydre i Östergötlands, Aneby, Gnosjö, Mullsjö, Habo i Jönköpings län, Osby i Skåne län, Grästorp, Essunga, Gullspång, Töreboda, Hjo i Västra Götalands län samt. Gagnef, Orsa och Säter i Dalarnas län.

Kartläggning av statlig närvaro och service i länen

Kontakt