Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fokus på Uppvidinges kulturmiljöarbete

Uppvidinge kommun

Foto: Stefan Höglin.

Kulturmiljöarbete handlar om att skapa förutsättningar för människor att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer. En viktig del i Länsstyrelsens arbete är att stötta kommunerna i detta. Den 22 maj besökte vi Uppvidinge kommun för ett dialogmöte om kulturmiljöer, det åttonde och sista i raden av planerade möten med länets kommuner.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har ett regeringsuppdrag att arbeta för de nationella kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Vi har en handlingsplan som sträcker sig fram till 2020 där dialogmöten med länets kommuner är en viktig del.

– Jag ser fram emot mötet med politiker, tjänstemän och andra organisationer i Uppvidinge kommun. Genom besöket vill vi förtydliga våra roller, utbyta erfarenheter men också dela med oss av vår kunskap i ämnet, säger Catarina Nilsson, antikvarie/projektledare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vanligtvis ses kulturmiljöfrågor som en del av kommunernas fysiska planering. Men samhällsutvecklingen innebär också att andra kommunala verksamheter arbetar med kulturmiljöer i en eller annan form. Det kan till exempel handla om landsbygdsutveckling, besöksmål, naturvård och fastighetsförvaltning. Det innebär i sin tur att kompetens och tvärsektoriell samverkan blir allt viktigare.

Några av programpunkterna:
– Rollfördelning och antikvarisk kompetens
– Kulturmiljöer i planering och exploatering
– Kulturmiljövård och besöksnäring
– Bidrag till kulturmiljöer

Kontakt