Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud kvarstår över Valborg

Idag måndag 29 april har Länsstyrelsen, efter samråd med länets krisberedskapsaktörer, beslutat att eldningsförbudet kvarstår över Valborg.


- Helgens regnmängd är inte tillräcklig för att häva eldningsförbudet. Det finns fortsatt risk för brand i skog och mark i Kronobergs län, säger beredskapsdirektör Max Hector.

Bedömningen är att det idag inte råder någon akut brandrisk i länet. SMHI:s väderprognos i inledningen av veckan anger inga eller mycket små regnmängder. Eldningsförbud hävs inte på grund av förväntad väderutvecklig i prognoser, utan baseras på den faktiska väderutvecklingen.

Ny bedömning för länet kommer att göras fredag 3 maj.

Syftet med eldningsförbudet är att förhindra omfattande bränder i skog och mark i Kronobergs län. Skogsbrandflyget är aktiverat i länet och flyger över förutbestämda slingor för att upptäcka brandutveckling i skog och mark. Det är viktigt att komma ihåg att den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda liv och egendom och att inte orsaka olyckor.

Mer information om rådande eldningsförbud kan hittas på respektive kommun- och räddningstjänsts hemsida.

Kontakt:
Max Hector, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Kronoberg
max.hector@lansstyrelsen.se
010-223 74 94


Kontakt