Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bidra inte till att sprida afrikansk svinpest

Bild: EFSA

Bild: European Food Safety Authority (EFSA)

Afrikansk svinpest påverkar inte människor, men den drabbar både vildsvin och tamsvin. Just nu sprids den i Europa, och människan spelar en stor roll i spridningen genom att vi tar med oss till exempel gris-, fläsk- och vildsvinsprodukter från smittade områden.

Viruset som orsakar sjukdomen kan också spridas via stövlar, kläder och annat som inte är ordentligt rengjort efter vistelse i områden där sjukdomen finns.

Din grishållning ska registreras

Du som har grisar måste registrera dem hos Jordbruksverket. Detta gäller hobbygrisar eller minigris. När du har registrerat dig får du ett produktionsplatsnummer. Din registrering är viktig för att myndigheterna vid behov ska kunna spåra smitta och vidta motåtgärder eller förebyggande åtgärder.

Fodra inte grisar med matrester

Du får inte utfodra dina grisar med matrester. Detta gäller alla grisar, både de som hålls för kommersiella ändamål och de som hålls som hobby eller sällskap. En köttbit som är helt ofarlig för människor kan få förödande konsekvenser om den ges till en gris.

Det räcker med att det som kommer från köket har kommit i kontakt med något animaliskt, för att det ska vara förbjudet.

Vildsvin får inte fångas och transporteras

Du får inte fånga in vildsvin annat än för avlivning för jaktändamål. Hägnade vildsvin får inte heller släppas ut i det fria. Om du fångar in ett vildsvin på en plats och släpper lös det på annan plats, riskerar du att sprida smittor från ett område till ett annat.

Kontakt