Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samverkansmöte om nuläget efter torkan 2018 och dess fortsatta effekter

Samverkansmöte nuläge efter torkan 2018

Den 4 april bjöd Länsstyrelsen in berörda aktörer till Residenset till ett uppföljande möte för att titta på hur läget ser ut nu efter förra årets torka.

Några aktörer gav sin bild av situationen och vilka utmaningar vi står inför.
Följande frågeställningar diskuterades i grupper:

- Vilka långsiktiga effekter kvarstår från torkan 2018?

- Vilka utmaningar ser vi om vi får ytterligare en sommar med extremt väder?

- Hur kommer er organisation att agera i så fall? Förebyggande? I ett kritiskt läge?

Kontakt