Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett vattensmart Kronoberg

Vattensmart - behåll goda vanor året om

Länets kommuner och Länsstyrelsen i Kronobergs län går även i år samman för att gemensamt nå ut till länets boende, besökare och verksamhetsutövare om hushållning med dricksvattnet. Med tanke på värmen och torkan som drabbade länet sommaren 2018, är det än mer angeläget att behålla goda vanor året om. Kampanjen, som går under namnet Vattensmart, ger enkla och konkreta tips på hur man på olika sätt kan spara vatten.

Just nu har vi normala vattennivåer för årstiden i länet både vad gäller grund- och ytvatten. Nivåerna har dock redan börjat sjunka och när växtligheten tar ordentlig fart kommer de sannolikt att sjunka ytterligare. Därför vill Länsstyrelsen i Kronobergs län, tillsammans med länets kommuner, gå ut med kampanjen i god tid. Att vi kan vrida på kranen och få rent vatten är oftast självklart för oss i Sverige men de senaste årens vattenbrist har visat att obegränsad vattentillgång inte alltid är något vi kan räkna med. Vattensmartkampanjen ger därför handfasta, enkla och konkreta tips på hur man kan hushålla med vatten.

– Oavsett hur sommaren 2019 kommer att bli, ser vi ändå ett stort värde i att göra alla medvetna om hur viktigt vårt dricksvatten är och påminna om att vi inte kan ta det för givet. Vi vill fortsätta uppmana till sparsamhet oavsett om man har kommunalt vatten eller egen brunn. Tillsammans med länets kommuner vill vi nå ut för att sprida kunskap om hur man blir vattensmart, säger Linda Westeson, vattenvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Kronoberg.

Kontakt