Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Insatser för friskare sjöar och vattendrag

Kalkning av sjöar

Länsstyrelsen satsar nu 9,1 miljoner kronor i bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag i Kronobergs län under 2019. För pengarna beräknas länets kommuner sprida 9 200 ton kalk i våra sjöar, vilket kommer bidra till att hålla Kronobergs sjöar friska.

Kalkning görs årligen för att skydda djur- och växtarter som till exempel mört och öring från försurningens effekter, vilka beror på många års nedfall av sura ämnen. Kalkningen hjälper till att höja pH-värdet i sjöarna och avgifta vattnet från skadliga metaller.

– Vi ser att kalkningen ger positiva effekter på djur- och växtlivet i våra sjöar och vattendrag och att många av de arter vi vill skydda återhämtar sig, säger Anders Ahlström, kalkningshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Kalkningsverksamheten i Kronobergs län, som görs med väl beprövade metoder, har pågått sedan slutet av 1970-talet och visar på många goda resultat. Exempelvis visar sjön Rottnen, som kalkats sedan 1970-talet, på en jämn vattenkemi och god föryngring av fisk och kräftor. Även provfisket i länets kalkade sjöar visar att mörten kan fortplanta sig i 90% av de kalkade sjöarna, vilket motsvarar 97% av den totala ytan kalkade sjöar.

Utsläpp och nedfall av försurande ämnen har minskat avsevärt under de senaste 30 åren. Trots detta är behovet av kalkning fortfarande stort och därför kommer kalkningen att fortsätta även i framtiden.

Här finns mer att läsa:
Kalkning av sjöar och vattendrag 2017

Kontakt