Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortfarande stora skillnader mellan kvinnors och mäns, flickor och pojkars förutsättningar i Kronobergs län

På tal om kvinnor och män - Kronobergs län 2018

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg har gemensamt tagit fram en ny version av kunskapsunderlaget ”På tal om kvinnor och män i Kronobergs län”. Underlaget är ett verktyg för att uppmärksamma och synliggöra flickors och pojkars, kvinnors och mäns förutsättningar i Kronobergs län.

I Kronobergs län finns det fortfarande stora skillnader mellan kvinnors och mäns, flickors och pojkars förutsättningar. Ett område är utbildnings- och arbetsmarknadssektorn där flickor och pojkar, kvinnor och män fortsätter att göra val som i stort följer traditionella könsroller och mönster.

– Om kvinnor och män oavsett bakgrund fritt söker sig till de yrken och den utbildning de önskar utan strukturella hinder, bidrar det till att kunskap och kompetens används mer effektivt, säger Elsa Anderman, verksamhetsutvecklare på Region Kronoberg.

Andra områden där skillnader är stora gäller till exempel inkomst och hälsa.

– I samtliga kommuner i länet har män en högre inkomst än kvinnor. Ensamstående kvinnor har lägst disponibel inkomst. Vidare är det fler kvinnor än män som anmäler arbetssjukdomar och i alla kommuner är ohälsotalet högre bland kvinnor än bland män, säger Karin Hopstadius, jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Jämställdhet är ett perspektiv som ska genomsyra alla verksamheter och beslut. Detta kunskapsunderlag kan användas som ett redskap för att identifiera de områden där insatser behövs. Målet är att säkerställa att kvinnor och män, flickor och pojkar i Kronobergs län åtnjuter samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Skriften delas ut till alla länets förtroendevalda och kommer även att spridas i nätverk, på konferenser och liknande.

På tal om kvinnor och män – Kronobergs län 2018

Kontakt