Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säkerhetsskydd - fokus på möte med länets krisberedskapsaktörer

Krisberedskap och civilt försvar i Kronobergs län

Den 28 mars träffas ledningarna för länets krisberedskapsaktörer (Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor) på Residenset i Växjö för att fortsatt arbeta med att stärka länets kris­beredskap och bygga upp totalförsvaret. Fokus under mötet är den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft 1 april.


Säkerhetsskyddsarbetet är en del i återuppbyggnaden av totalförsvaret och handlar om att vidta förebyggande åtgärder i den egna organisationen för att skydda mot brott som kan hota rikets säkerhet som till exempel spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott.

- Under mötet på residenset fokuserar vi på att fortsatt öka kompetensen på området och föra diskussioner kring hur vi stärker säkerhetsskyddsarbetet i länet. Vi bjuder in föreläsare Martin Waern som var utredningssekreterare för den nya säkerhetsskyddslagen, säger Max Hector, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen.

Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor träffas två gånger per år för att diskutera den strategiska inriktningen för arbetet med krisberedskap och civilt försvar för länets aktörer i nätverket Krissamverkan Kronberg. Syftet med Regionala rådet är att aktörerna tillsammans ökar förmågan att hantera och förebygga allvarliga händelser och kriser som kan drabba länet.

- På regional nivå har vi aktörer i Krissamverkan Kronoberg gemen­samt skrivit under en överenskommelse om hur vi ska samverka i en kris. Att vi hjälps åt innebär att vi effektiviserar våra insatser för länets medborgare, säger landshövding Ingrid Burman.

Kontakt