Publiceringsdatum: 27 mars 2019

Senast uppdaterad: onsdag 27 mars, 16.40

14 rapporter om skogen i Småland publicerade

Skogsstrategin

Den regionala skogsstrategin för Småland antogs i januari 2018. Inom arbetet har vi fått medel från det nationella skogsprogrammet för att genomföra förstudier.

Nu har resultaten av förstudierna redovisats i 14 rapporter om skogen i Småland. De handlar till exempel om jämställdhet, hur vi ska få mer tall och mer kunskap om lövskogsskötsel, ägarskifte i skogsbruket och småskaligt entreprenörskap. Alla rapporterna finns att läsa härlänk till annan webbplats.

Kontakt