Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt inom Miljö & Klimat i nyhetsbrev

Omslag - Miljö & Klimat nr 1 2019

I det här numret kan du läsa om:

- Växjö har bra luft
- Naturutflykter 2019
- Verksamhetsutövare nöjda med Länsstyrelsens hantering
- Barnmiljöhälsoenkäten 2019
- Vill du inventera fåglar i maj?
- Trygg vattenförsörjning i framtiden
- Vägen framåt - nytt åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025
- Miljösmart samverkan på ny digital plattform
- Senaste energidata sammanställda
- Regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel
- Energieffektiviseringsnätverket besökte BK Produkter i Alvesta
- Resultat från Resolve diskuterades
- Vad händer inom CRKKL i mars-april 2019?

Kontakt