Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kansliråd gästar möte om kulturmiljöarbetet i Tingsryd

Blidingsholm Stenvalvsbro Tingsryd

Foto: Stefan Höglin.

Kulturmiljöarbete handlar om att skapa förutsättningar för människor att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer. En viktig del i Länsstyrelsens arbete är att stötta kommunerna i detta. Den 22 mars besöker vi Tingsryds kommun tillsammans med kanslirådet Christina Nylén. Hittills har Länsstyrelsen hållit dialogmöten med sex av länets kommuner och på fredag fortsätter resan.

– Jag är väldigt glad att jag bjudits in att sitta med vid dialogen och träffa övriga aktörer för att lyssna och lära om hur man gemensamt kan arbeta med kulturmiljöfrågor över sektorsgränser. Arbetet som bedrivs här i Kronobergs län är av stort intresse även sett ur ett nationellt perspektiv, säger Christina Nylén, kansliråd på Kulturdepartementet.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har ett regeringsuppdrag att arbeta för de nationella kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Vi har en handlingsplan som sträcker sig fram till 2020 där dialogmöten med länets kommuner är en viktig del.

– Jag ser fram emot mötet med politiker, tjänstemän och andra organisationer i Tingsryds kommun. Genom besöket vill vi förtydliga våra roller, utbyta erfarenheter men också dela med oss av vår kunskap i ämnet, säger Catarina Nilsson, antikvarie/projektledare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vanligtvis ses kulturmiljöfrågor som en del av kommunernas fysiska planering. Men samhällsutvecklingen innebär också att andra kommunala verksamheter arbetar med kulturmiljöer i en eller annan form. Det kan till exempel handla om landsbygdsutveckling, besöksmål, naturvård och fastighetsförvaltning. Det innebär i sin tur att kompetens och tvärsektoriell samverkan blir allt viktigare.

Några av programpunkterna:
– Rollfördelning och antikvarisk kompetens
– Befintliga kulturmiljöer och kulturmiljölandskap
– Fornlämningar och planering
– Gestaltning av den fysiska miljön i Tingsryds tätort

Kontakt