Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

450% mer skyddad natur 2018

Åsnens nationalpark

Dimma i Åsnens nationalpark. Foto: Martin Wargren

Länsstyrelsen Kronoberg skyddade värdefull natur på en hög nivå under 2018. Totalt fattades tio beslut om värdefull natur under året och andelen skyddad natur ökade med 1200 hektar, en yta som motsvarar över 1 700 fotbollsplaner.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har sammanställt statistik över nya och utökade naturreservat, nationalpark, biotopskydd och naturvårdsavtal under 2018. I jämförelse med tidigare år visar siffrorna på en fortsatt hög nivå gällande beslut om skyddad natur. Totalt togs tio beslut 2018 jämfört med sex under 2017.

– Med stöd av det höga anslaget 2018 skyddades stora arealer värdefull natur som nationalpark, nya och utökade naturreservat, biotopskydd samt naturvårdsavtal. Satsningen gör det möjligt för fler att uppleva värdefull natur samtidigt som arter och livsmiljöer i dessa områden kan bibehållas och öka, säger Love Eriksen, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Åsnens nationalpark toppar statistiken

Vid årsskiftet fanns totalt 128 beslutade naturreservat i Kronoberg varav 121 är statliga naturreservat och sju är kommunala. Totalt genom åren har Länsstyrelsen även tecknat och bildat 58 naturvårdsavtal, tre biotopskydd samt en nationalpark. Sammanställningen visar att den skyddade landarealen ökade med drygt 1000 hektar under 2018, vilket är en ökning på 300 procent jämfört med 2017 och 450 procent ökning jämfört med 2016.

De största arealerna tillkom genom bildandet av Åsnens nationalpark där den nya beslutade landarealen skyddad areal uppgår till drygt 500 hektar.

– Skydd av natur bidrar till att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs. Både kommunala och statliga naturreservat är viktiga för att Sverige ska uppnå sina internationella löften och de nationella miljö- och friluftsmålen, säger Maano Aunapuu på Naturvårdsverket.

Kontakt