Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om
naturreservatet Hallaböke i Älmhults kommun

Beslutad den 20 februari 2019.

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) området Hallaböke som naturreservat. Gränsen för naturreservatet ska vara den gräns som anges i beslutskartan.

Läs kungörelsen i sin helhet här Pdf, 135.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt