Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets planerade gräsmarksbränningar i Kronoberg

Gräsbränning

Foto: Ellen Flygare

Liksom föregående år planerar Länsstyrelsen att i år utföra bränning av gräs i utvalda naturreservat i länet.

Gammalt gräs och ris bränns bort för att gynna floran. Exempel på växter som gynnas är slåttergubbe, ängsvädd och orkidéer. Även svampar i ängsmarker gynnas av gräsbränder. Den tidiga våren gör att bränningarna kan komma att påbörjas snart, kanske redan under slutet av februari och fortsätta till mitten av april.

– Bränningen är en åtgärd som på kort tid förbättrar läget för floran. Genom att bränna bort gammalt gräs och mossa ökar chanserna för såväl ängsväxter som svampar att överleva, säger Ellen Flygare, naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen.

Följande objekt planeras att brännas i år genom Länsstyrelsens försorg:

  • Bökeskogen (Växjö kommun)
  • Våraskruv (Uppvidinge kommun)
  • Storasjöområdet - mindre skogsvägar (Uppvidinge kommun)
  • Årshultsmyren (Ljungby kommun)
  • Hågeryd (Växjö kommun)
  • Målaskogsberg (Ljungby kommun)
  • Rocknenområdet (Ljungby kommun)
  • Granhultsberget (Ljungby kommun)
  • Vakö myr - gamla torpställen (Älmhults kommun)

Kontakt