Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen bjuder in Frivilliga Flygkåren till Residenset


Året 2018 har Frivilliga Flygkåren (FFK) haft en viktig roll i länets krisberedskap. Landshövding Ingrid Burman vill tacka för insatserna och samtidigt avtacka Brandflygchef Rolf Lundström och biträdande Brandflygchef Ingemar Henricsson den 19 februari på Residenset.– Sommarens extrema torka har inneburit exceptionella insatser från Frivilliga Flygkåren i vårt län. Vi vill uppmärksamma deras betydelse för länets krisberedskap 2018 genom att bjuda in dem till Residenset, säger Landshövding Ingrid Burman.


De 323 flygtimmarna innebar att 22 bränder kunde upptäckas från luften och hanteras av räddningstjänsterna. En frivillig insats där flygningarna ägde rum under påfrestande förhållanden i sommarvärmen.

Samarbetet mellan länets aktörer är avgörande för att förebygga och hantera bränder som startar. Räddningstjänsterna har rapporterat in 194 startade bränder i Kronobergs län denna sommar.

– Vi kan konstatera att hanteringen av upptäckta bränder varit mycket effektiv av Frivilliga Flygkåren, räddningstjänsterna och övriga aktörer. Arbetet bidrog till att vi i Kronobergs län klarat oss undan en större skogsbrand 2018, säger Beredskapsdirektör Max Hector.

Bakgrund:

Frivilliga Flygkåren, Länk till annan webbplats. är en frivillig försvarsorganisation med 2 500 medlemmar, varav över 800 piloter, fördelade över hela Sverige. Uppdraget de har från Länsstyrelsen i Kronobergs län går ut på att upptäcka bränder, därefter larma SOS och sedan hjälpa Räddningstjänsten på plats genom att dirigera dem i svår terräng. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ger uppdraget åt Länsstyrelsen som har verksamhetsansvaret.

Kontakt