Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vem älskar läderbaggen?

Läderbagge

Läderbagge. Foto: Kenneth Claesson

I ett numer splittrat odlingslandskap har många arter svårt att hitta både bostad och partner. Läderbaggen är en särskilt utsatt trädlevande art som varken kan resa långt eller bo var som helst, något som begränsar möjligheten för den att finna kärleken och för att föröka sig.

- Läderbaggen behöver solbelysta, grova, gamla och ihåliga ekar med nedbrutna veddelar och det ska vi hjälpa läderbaggen att få, säger Per Ekerholm naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

I Kronoberg arbetar vi därför med att nu utöka samarbetet med markägare, brukare, kommuner och organisationer för att frihugga kring gamla igenväxta hagmarksekar och vårda yngre ekar till att utvecklas till nya jätteekar, platser som läderbaggen älskar att bo på.

För att ytterligare öka andelen lämpliga boplatser för läderbaggen jobbar länsstyrelsen även med att föråldra yngre träd, så att fler läderbaggar ska få ännu större chans att finna varandra i framtiden!

Kontakt