Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

De är Kronobergs nya viltförvaltningsdelegation

Viltförvaltningsdelegation

Nu är Länsstyrelsen Kronobergs viltförvaltningsdelegation för perioden 2019 - 2022 klar. Fokus för den nya delegationens sammansättning har förutom erfarenhet och lämplighet även varit jämställdhet och inför den kommande fyraårsperioden är nu 57 procent av de ordinarie ledamöterna och 43 procent av ersättarna kvinnor.

Viltförvaltningsdelegationen är en viktig del av länsstyrelsens organisation och ska bland annat samverka i frågor som rör länets viltförvaltning, skötsel av älgstam samt rovdjursförvaltning. Delegationen består av 15 representanter från olika intresseorganisationer och lagstiftningen ställer krav om jämn könsfördelning vid tillsättandet av ledamöter.

- Vi har jobbat mycket för att få en jämn könsfördelning och tycker att vi nu kommit långt i det arbetet. 57 procent av de ordinarie ledamöterna och 43 procent av ersättarna är numer kvinnor. Det är viktigt att sträva efter en så jämställd delegation som möjligt då det bidrar till fler perspektiv och bredare diskussioner, säger vilthandläggare Karin Kanterud.

Förordnandet för de nya ledamöterna gäller fram till den 28 februari 2022. Varje ledamot har en personlig ersättare och Landshövding Ingrid Burman är ordförande i gruppen. Fortfarande är några platser vakanta och där väntas förslag presenteras inom kort.

Detta är Kronobergs viltförvaltningsdelegation 2019 - 2022

Politiska företrädare

Ledamot - Ida Eriksson, Carina Bengtsson, Eva R Ericsson, Monica Haider, Joakim Pohlman

Ersättare - Matz Athley, Thomas Haraldsson, Christina Lindqvist, Mikael Jeansson, Peter Freij

Trafiksäkerhet och illegal jakt

Ledamot - Nickolina Mossberg

Ersättare - Robert Loeffel

Jakt och viltvård

Ledamot - Ulrica Posse

Ersättare - Ronny Runesson

Naturvårdsintresset

Ledamot - Monika Bivall, Per-Erik Larsson

Ersättare - Ann Elofsson, Ewa Söderberg

Friluftsintresset

Ledamot - Hans Sjögren

Ersättare - Anna Ekbring

Ägare och brukare av jordbruksmark

Ledamot - Stefan Runesson

Ersättare - Camilla Hilmersson

Lokalt näringsliv och turism

Ledamot - Oskar Wijk

Ersättare - Joakim Isacsson

Skogsnäring

Ledamot - Lars Ove Johansson

Ersättare - Camilla Logarn

Natur- och ekoturism

Vakant

Yrkesfiske

Ledamot - Maria Ingemarsson

Ersättare - Jan Karlsson

Kontakt