Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höjt anslag för bidrag till kulturmiljövård i Kronoberg

Vartorps kvarn

Vartorps kvarn. Lagskyddade miljöer prioriteras vid bidragsfördelning, men även andra kulturhistoriskt värdefulla objekt kan beviljas bidrag. Vartorps kvarn har tidigare beviljats bidrag för byggnadsvård och en informationsskrift om miljön har tagits fram. Foto: Länsstyrelsen.

Riksantikvarieämbetet har fördelat totalt 249 miljoner för bidrag till kulturmiljövård i landet och drygt 8,2 miljoner kronor har beviljats Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Det finns nu möjlighet för enskilda, företag och organisationer att söka bidrag för vård av kulturmiljöer, informationsinsatser samt både fysiska och informativa insatser för att tillgängliggöra kulturmiljöer.

– Många ansökningar handlar om vård av kulturhistorisk värdefulla byggnader och landskap. Vi vill gärna göra det känt att kulturmiljöbidraget även kan sökas till olika typer av insatser för att göra kulturmiljöer mer tillgängliga. Bidrag kan även gå till att sprida kunskap om äldre byggnads- och landskapsvårdande tekniker. På så vis kan vi höja kompetensnivån hos de som ansvarar för den praktiska förvaltningen av äldre kulturmiljöer, berättar Ingrid Fjordhult, kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen.    

Mer information om bidrag och bidragsblanketter.

Mer information från Riksantikvarieämbetet. Länk till annan webbplats. 

     

Kontakt