Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Om kvinnlig könsstympning

Könsstympning är ett brott mot flickors och kvinnors mänskliga rättigheter och som leder till fysiskt och psykiskt lidande. Den 6 februari uppmärksammar vi den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

Dagen instiftades år 2003 när delegater från 30 afrikanska länder samlades i syfte att tillsammans arbeta för att kvinnlig könsstympning skall avskaffas.

Cirka 40 000 kvinnor och flickor i Sverige beräknas ha genomgått någon form av könsstympning.

Länsstyrelsen i Kronoberg har tillsammans med Region Kronoberg och länets åtta kommuner tagit fram handboken Förebyggande och praktiskt arbete mot KÖNSSTYMPNING AV FLICKOR OCH KVINNOR i Kronobergs län. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Syftet är att samla relevant information om hur olika aktörer i länet ska arbeta mot könsstympning av flickor samt bidra till en ökad förståelse för olika myndigheters uppdrag.

Målgrupp är personal inom förskola, skola, elevhälsa, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, polisen och åklagarmyndigheten som i sitt arbete behöver kunskap om könsstympning av flickor.

Kontakt