Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bearbetnings-koncession för brytning av energitorv på Svenskemyr, Markaryds och Örkelljunga kommuner

Länsstyrelsen i Kronobergs län lämnar Econova Garden AB (org nr 556036-5677) tillstånd till bearbetningskoncession enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter för Svenskemyr på fastigheterna Hannabad 3:19, 3:21, 3:23, 4:16, 4:18, 4:20, 4:27, 4:29, 4:31, 4:35 och 4:37, Sjöhult 1:7 i Markaryds kommun samt på fastigheterna Healt 1:3 och 1:7, Tranetorp 1:3 och Örnalt 1:6 i Örkelljunga kommun.

Tillståndet omfattar ett uttag av 3,7 miljoner m3 torv och gäller till och med den 31 december 2048.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Kronobergs län,
Kungsgatan 8 samt hos aktförvararen kommunkansliet i Markaryds kommun,
Drottninggatan 11 i Markaryd.

Beslutet kan överklagas till regeringen. Överklagande ska vara skriftligt och
lämnas in till Länsstyrelsen i Kronobergs län, kronoberg@lansstyrelsen.se eller
351 86 Växjö (ange dnr 543-4347-13). Länsstyrelsen måste ha fått in skrivelsen
senast den 7 mars 2019.

Ärendet kungörs den 5 februari 2019 i Post- och inrikes Tidningar samt i tidningen Smålänningen och Helsingborgs Dagblad.

Kontakt