Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vägen framåt – Kronobergs miljöfokus till 2025

Vägen framåt

Hur engagerar vi fler aktörer till att bidra till våra gemensamma miljömål och hur tydliggör vi vad aktörerna behöver bidra med?

Det var några av frågorna som diskuterades i samband med revideringen av Kronobergs läns åtgärdsprogram för miljömålen. Efter en djupdykning i frågorna lanseras nu ett nytt, enklare och mer pedagogiskt åtgärdsprogram ”Vägen framåt” som ska göra det lättare för fler aktörer att engagera sig i länets gemensamma miljöarbete.

- Fler behöver göra mer för att vi ska kunna nå miljömålen. För att skapa detta engagemang satsar vi nu på ökad samverkan och ett program som skapar större tydlighet och bättre förståelse för åtgärdernas sammanhang, säger Aida Ramic, klimatstrateg vid Länsstyrelsen Kronoberg.

Förhoppningen är att ”Vägen framåt” med sina 38 definierade åtgärder ska stimulera och stödja det gemensamma arbetet för att uppnå länets miljömål.

- Grunden för ett effektivt miljöarbete är konkreta åtgärder som enkelt visar vad som behövs och vad som är möjligt. Det känns därför bra att kunna erbjuda ett tydligare program som är enklare att ta till sig, säger Per-Anders Persson, funktionschef vid Länsstyrelsen Kronoberg.

I samband med lanseringen av ”Vägen framåt” bjuder Länsstyrelsen Kronoberg in medaktörer från Region Kronoberg, länets kommuner, organisationer, föreningar och näringsliv till en inspirationsdag på Residenset den 5 februari 2019, för att hitta vägar för konstruktiva samarbeten för de kommande sex åren.

Kontakt