Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbetalning av jordbrukarstöd

Jordbruk

Foto:Thomas Adolfsén/Scandinav

Förra årets torka har lett till en svår situation för många lantbrukare och med detta i åtanke har länsstyrelsen ytterligare fokuserat på att betala ut jordbrukarstöden.

Under 2018 har vi fattat beslut för utbetalningar på 256 miljoner kronor till Kronobergs 2 200 lantbrukare. För 2018 års ansökningar har 99,3 procent av beräknat belopp betalats ut. Utöver detta har vi fattat beslut om utbetalningar av 23 miljoner kronor i företagsstöd för olika investeringar.

Samtidigt finns det fortfarande många ärenden inom jordbrukarstöden som vi ännu inte kunnat betala ut hela summan för. Det rör främst miljöersättningar för betesmarker och stöd till ekologisk produktion för åren 2015–2018. På grund av att funktionalitet i IT-system eller rutiner har saknats har dessa utbetalningar inte kunnat färdigställas. Sommarens torka, med ökade kostnader hos lantbruksföretagen har gjort att kraven ytterligare har ökat på oss myndigheter att betala ut dessa stöd.

Prioriteringar

Följande prioriteringar gjordes i höstas av samtliga länsstyrelser tillsammans med Jordbruksverket för att få ut så mycket pengar som möjligt i hela landet:

  1. Delutbetalningar miljöersättningar/stöd till ekologisk produktion/kompensationsstöd för 2018. – Oktober 2018.
  2. Direktstöd 2018, Kompensationsstöd slutbetalning 2018. – December 2018.
  3. Åtagande 2015 – 2018. Slutbetalning miljöersättningar/stöd ekologisk produktion 2015 – 2018.

Syftet med prioriteringarna har varit att säkerställa att de stora utbetalningarna skulle nå jordbrukarna så tidigt som möjligt. Detta har inneburit att utbetalningarna av 2018 års stöd har prioriterats framför stöden från tidigare år.

Arbetet med utbetalningar av miljöersättning för betesmarker och ekologiskt stöd för åren 2015 – 2018 görs nu manuellt och går framåt. Vi arbetar för högtryck med dessa utbetalningar och måste hantera åren i tur och ordning för varje brukare med de äldre åren först. För att det ska gå så fort som möjligt har vi fördelat om våra resurser. Tre personer som vanligtvis arbetar med fältverksamhet har under vintern flyttats över till handläggargruppen och säsongsanställd personal kommer även börja tidigare för att hjälpa till med detta arbete.

Kontakt