Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ovanliga fladdermössarter upptäckta vid Åsnen

Barbastell

Barbastell, foto Jens Rydell

För att öka kunskapen om hur många av Sveriges 19 fladdermusarter som även finns i Åsnens nationalpark eller dess närhet, gjordes under sommaren 2018 en inventering av fladdermöss på ett antal strategiska platser.

Varje art har sin karaktäristiska kombination av pulser i sina ljud och genom att placera ut så kallade autoboxar som spelar in fladdermössens ljud i sin jakt på insekter, så kallad ekolokalisering, kan man efter en analys av de inspelade ljuden få reda på vilka arter som finns. Under december 2018 var analyserna klara och kvalitetssäkrade och resultaten var oanade. Det visade sig att boxarna hade spelat in ljud från två riktigt ovanliga arter - den sårbara barbastellen och den starkt hotade dammfladdermusen.

Dammfladdermusen är tidigare bara känd från två platser i länet och barbastellen från ett drygt tiotal. Bägge arterna är fridlysta och hotade samt uppmärksammade i EU:s art- och habitatsdirektiv. Den främsta anledningen till att båda arterna minskar är bristen på boplatser sommartid och platser för övervintring.

- Det är mycket glädjande fynd som nu har gjorts i Åsnenområdet. Ju mer kunskap vi har om vilka arter som finns i olika delar av länet, desto bättre kan vi ta hänsyn till dem i olika verksamheter, säger Per Ekerholm, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Att arterna trivs vid Åsnen är inte så konstigt. Den rika tillgången på vattenmiljöer och våtmarker ger god tillgång på insekter. I flera skogar i nationalparken finns det också gott om ihåliga träd som ger skydd och boplatser.

Kontakt