Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansök om flaggor och fanor

Svenska flaggan

Som tidigare år kommer Stiftelsen Sveriges Nationaldag att efter ansökan dela ut flaggor och fanor på nationaldagen 2019 till organisationer, föreningar eller motsvarande.

Fanor till organisationer, föreningar eller motsvarande

Fanorna levereras i kompletta fanpaket. I fanpaketet ingår fanduk 160x100 cm, tvådelad fanstång i vitlackerad trä med beslag i gedigen mässing, inklusive gjutet toppemblem med Vasakärve. Mässingsskylt med inskriptionen "Gåva från Stiftelsen Sveriges Nationaldag den 6 juni 2018" monteras på fanstången.

Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari 2019.

Flaggor till organisationer, föreningar eller motsvarande

Flaggorna tillverkas i marinpolyester med Stiftelsen Sveriges Nationaldags etikett påsydd. Beträffande flaggans längd gäller regeln att flaggan bör utgöra en fjärdedel av flaggstångens höjd. En 12 meter hög fristående stång bör alltså ha en 3 meter lång flagga. I ansökan ska därför höjden på flaggstången anges och om den är fristående eller inte. Flaggor finns i följande längder i cm: 150, 200, 240, 300, 360, 420 och 500.

Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari 2019.

Flaggor till enskilda personer

Styrelsen har beslutat att den ska sluta dela ut flaggor till privatpersoner. Från och med 2016 har dock mängden flaggor ökat som stiftelsen bekostar till föreningar och organisationer vilket innebär att den totala mängden flaggor är oförändrad. Styrelsen har fattat beslut om att från och med 2020 inte dela ut flaggor.

Ansökan om fanor och flaggor

Ansökan görs på särskilt formulär. Ansökningsblanketter finns att hämta på Stiftelsens hemsida www.nationaldagen.se Länk till annan webbplats., eller Stiftelsens kansli Länk till annan webbplats..

Kontakt

Stiftelsen Sveriges Nationaldag
100 12 STOCKHOLM

08-786 62 69
nationaldagen@riksdagen.se

Kontakt