Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stor satsning för bättre vattenkvalitet

Löv på vatten

Länsstyrelsen Kronoberg beslutar om 5 000 000 kronor för restaurering av Södra Bergundasjön.

Övergödning är ett stort problem i Södra Bergundasjön. Fosfor läcker från sjöns botten och ger höga fosforhalter, något som bidrar till algblomningar. Nu tilldelas Växjö kommun 5 000 000 kronor och bidraget kommer att användas till en aluminiumbehandling av sjöbotten under 2019.

Aluminiumbehandling innebär att det övergödande ämnet, fosfor, binds fast i sjöbotten genom att aluminiumklorid tillsätts i bottenvattnet och i sjöbotten. Resultatet blir en markant minskad algblomning och samtidigt en badvänlig sjö. Redan under 2019 kan växjöborna vänta sig en märkbar förändring i sjön.

- Länsstyrelsen är positiv till att projektet genomförs. Syftet med åtgärden är att Södra Bergundasjön ska bli mer naturlig med ett större siktdjup, mindre algblomning och samtidigt bidra till minskad näringsbelastning på nedströms liggande vattenområden och hav. Projektet bidrar även till att öka kunskapen kring fosforfastläggning, vilket kan vara användbart för att minska övergödningsproblem även i andra sjöar, säger Jan Grosen chef för länsstyrelsens vattenvårdsfunktion.

Södra Bergundasjön är en viktig tillgång med sin attraktiva tätortsnära natur och med många boende i närområdet. Miljön i sjön har varit dålig i decennier och åtgärden kommer att bidra till en bättre boendemiljö.

Läs mer

Växjö kommuns arbete med att förbättra vattenkvaliteten i Växjösjöarna Länk till annan webbplats.

Kontakt