Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nästa viktiga steg för Kronobergs livsmedelsstrategi

Strategiskt samtal livsmedelsstrategi, temagrupp

Den 13 november samlades aktörer inom länets livsmedelskedja på Residenset i Växjö, för att tillsammans diskutera förutsättningar för framtidens mat, med avstamp i Kronobergs livsmedelsstrategi.

Fokus för mötet var att lyfta hur vi förverkligar handlingsplanen för länets livsmedelsstrategi. Vi summerade vilka åtgärder som redan gjorts i länet och diskuterade vilka utmaningar och möjligheter som går att arbeta vidare med, samt blickade framåt mot framtidens mat i Kronoberg.

Aktörer från länets alla åtta kommuner var inbjudna, bland annat näringslivschefer, upphandlare, LRF-kommungrupper och livsmedelsföretagare.

Livsmedelsstrategin har arbetats fram av Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg och LRF-Sydost.

  • Thomas Isaksson, projektledare för Livsmedelsutveckling Sydost, Regionförbundet i Kalmar län berättar om Kalmar läns livsmedelsstrategi.
  • Kronobergs livsmedelsstrategi presenteras av Anders Meijer och Rebecka Wikström, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Ann-Cathrine Carlsson, LRF Sydost.
  • Livsmedelsaktörer berättar om sitt arbete knutet till livsmedelsstrategin.

Kontakt