Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens personal krigsplaceras

Uppbyggnaden av totalförsvaret pågår och en del i processen är att bygga upp en krigsorganisation på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet och krigsplaceringen av personalen på myndigheten är en planeringsåtgärd för att verksamheten ska kunna fortsätta, så långt det är möjligt, i ett tillstånd där det beslutats om höjd beredskap i Sverige.

- Länsstyrelsen har idag en krisledningsorganisation som byggts upp för att hantera fredstida kriser. Denna kommer att utökas då vi måste ta höjd för att ett läge av höjd beredskap eller krig kommer att ställa större krav på uthållighet, säger beredskapsdirektör Max Hector.

Ordern om krigsplacering som delas ut till personalen innebär att de inställer sig på Länsstyrelsen om regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt i landet. Under 2019 fortsätter planeringen av krigsorganisationen.

- Vi kommer att genomföra en analys av hela Länsstyrelsen och de olika enheternas uppdrag i krigsorganisationen för att avgöra vilka kompetenser som bör ingå, säger beredskapshandläggare Jimmy Petersson som arbetar med planeringen av det civila försvaret.

Ett omfattande arbete har påbörjats i och med uppbyggnaden av det civila försvaret. Fortsatt handlar det om intern kompetenshöjning om vårt ansvar enligt de regelverk som kan träda i kraft vid höjd beredskap, fortsatt utveckling och fler samverkansområden hos länets krisberedskapsaktörer i nätverket Krissamverkan Kronoberg, och stöd till kommunernas kommande arbete med krigsplacering av personal, för att nämna några delar. Ytterst handlar arbetet inom civilt försvar om att planera för ett fungerande samhälle vid ett beslut om höjd beredskap.

Kontakt:
Beredskapsdirektör Max Hector, max.hector@lansstyrelsen.se
010-223 74 94

Beredskapshandläggare Jimmy Petersson, jimmy.petersson@lansstyrelsen.se
010-223 77 28

Kontakt