Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Hässlebacken i Ljungby kommun

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) området Hässlebacken som naturreservat. Gränsen för naturreservatet ska vara den gräns som anges i beslutskartan.

Kontakt