Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Draknäste i Åsnen blir naturreservat

Kartbild över naturreservatet

Kartbild över Förarms naturreservat. Foto: Länsstyrelsen, Lantmäteriet

Kronobergs senaste naturreservat, Förarm, består av en ögrupp som ligger mitt i sjön Åsnen. Förutom stora naturvärden där skog, vatten och våtmarker blandas har en av öarna i reservatet även haft en helt egen drake, som enligt sägnen ruvade på en dold skatt.

Reservatet består av de större skogbevuxna öarna Förarm och Risö med omgivande del av sjön Åsnen och några mindre öar. Grunda vikar, lång strandlinje, vassbälten och strandkärr är vanliga inslag i området. Syftet med reservatet är bland annat att skydda och restaurera den löv- och tallrika blandskogen.

- Förarm är en fridfull pärla i Åsnens skärgård, nu siktar vi på att höja naturvärdena på öarna ännu mer genom att lyfta fram värdefulla lövträd och tall. På sikt kommer vi även satsa på att anlägga en stig inom området och sätta upp mer information, säger handläggaren Helene Pettersson.

Ögruppen har även stor betydelse för fågellivet och knyter an till de båda angränsande reservaten Utnäsuddens övärld och Grytö för att skapa ett större och sammanhängande område för häckning och rikare fågelliv. Vidare tar Förarm plats i ytterligare ett fint sammanhang då det ligger i nära anslutning till Åsnens nationalpark.

- Åsnen är ett stort och vackert naturområde som vi är väldigt stolta över. Genom bildandet av Förarm ser jag att vi ytterligare stärker Åsnen som destination och som lockande resmål för den fortsatt starka naturturismen, säger Mikael Jeansson, kommunalråd i Tingsryds kommun.

Vad hände med draken då? Enligt sägnen, som återberättas av tidskriften De svenska landsmålen ock svenskt folkliv (1884), rodde Jaen på Förarm ut till Risö en eftermiddag. Med sig hade han silverkulor och sin bössa. På plats lyckades han överlista draken och besegrade den med tre silverkulor. Jaen hittade även skatten och blev därefter rik som ett troll.

Om naturreservatet Förarm

Areal:
478 ha, varav 431 ha vatten och 47 ha land.

Natur:
I Förarm finns lövskogar med ek, lind, björk, lönn, ask, asp, fruktträd, med mera. På uddarna finns skog med tall och björk. På några ställen finns granplanteringar och graninslag som successivt ska tas bort.

Övrigt:
På Förarm finns två gårdar och två fritidshus som ligger samlade på öns sydvästra sida och som inte ingår i naturreservatet. Bebyggelsen har lång historia. På ön finns spår av en stenåldersboplats och äldsta namnbelägg i skriftliga dokument är från 1545.

Under fruktodlingens glansdagar i Urshultstrakten var ön känd för en egen päronsort. Kring gårdarna har funnits åker, äng och fruktodling och vissa delar inom naturreservatet är lövrika miljöer som har spår av kulturlandskapet kvar.

Kart- och flygbild

Klicka på bilderna för att förstora.

Flygbild över Förarms naturreservat. Foto: Lantmäteriet

Kartbild över Förarms naturreservat. Foto: Länsstyrelsen, Lantmäteriet

Kontakt