Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny webbplats om grön infrastruktur för effektivare planering

Bild på vår nya webbplats

Idag lanserar Länsstyrelsen en ny webbplats för att underlätta samarbete för hållbara ekosystem och biologisk mångfald. Webbplatsen ”Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Kronobergs län” innehåller både texter och kartor.

Webbplatsen ska göra det enklare för allt från kommuner och statliga myndigheter till enskilda markägare att sätta den enskilda platsen i ett geografiskt och biologiskt sammanhang. Syftet är att öka förståelsen för hur landskapets livsmiljöer skapats och hör ihop samt hur olika typer av verksamhet påverkar olika ekosystem. Länsstyrelsen vill även uppmärksamma vad som konkret kan göras för att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Webbplatsen kan till exempel användas:

  • i planering av naturvårdsåtgärder
  • för utformning av planprogram och detaljplaner
  • i framtagande av gröna skogsbruksplaner och ekologiska landskapsplaner
  • som ett stöd i det politiska beslutsfattandet

Webbplatsen är en webbversion av den handlingsplan för grön infrastruktur som Länsstyrelsen tagit fram på uppdrag av regeringen.

Kontakt