Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi söker nya begravningsombud

Begravningsombud

Nu söker vi begravningsombud som ska granska hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ett ombud per kommun ska utses.

Vem kan bli begravningsombud?

Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Kunskap inom ekonomi samt kunskap och förståelse för olika religioners livsåskådningar och begravningsseder är meriterande.

Vem kan lämna förslag på begravningsombud?

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun kan senast den 9 november 2018 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till Länsstyrelsen.

Hur lämnar jag in förslag på begravningsombud?

Skriftligt motiverade förslag på begravningsombud i Skåne, Blekinge och Kronobergs län skickas till Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad, senast den 9 november 2018. Ange vilken kommun som avses och att det gäller förslag på begravningsombud.

Kontakt