Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Drönare kan effektivisera fältarbete

Drönare kan effektivisera fältarbete

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av de första länsstyrelserna med att testa drönare vid vissa fältbesök. Detta främst vid kontroll av EU-ansökningar av jordbrukarstöd.

– Med hjälp av drönare kan vi förhoppningsvis effektivisera fältarbetet och göra det på kortare tid jämfört med att göra kontrollerna till fots med hjälp av en handdator. Vi får också en aktuell överblick över området som ska kontrolleras istället för att utgå från en flygbild som kan vara 1–2 år gammal, säger Mikael Briland, fältansvarig jordbrukarstöd kontroll, på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Tanken är att man genom en överflygning med en drönare snabbare och lättare ska kunna få en bild av vilka jordbruksblock man behöver besöka rent fysiskt, och vilka jordbruksblock som man direkt skulle kunna godkänna eller underkänna, när det handlar om skötsel, om det är rätt marktyp eller om gränserna ligger rätt.

Vid en djurkontroll skulle man kunna använda drönaren för att lokalisera var djuren befinner sig så att man kan utföra kontrollen mer rationellt.

Drönare kan också komma att användas vid upprättande av åtagandeplaner och restaureringsplaner, ajourhållning av blockdatabasen samt vid slutbesiktningar av miljöinvesteringar.

Kontakt