Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya skrifter om Glasrikets kulturmiljöer

Nio nya skrifter om Glasrikets kulturmiljöer

Länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län ger ut ytterligare nio kulturhistoriska guideskrifter i sin serie om småländska glasbruksorter. Det gör att det nu finns totalt 20 guideskrifter för den som vill lära känna Glasriket på djupet. Varje skrift presenterar en ort med dess byggnader och historia.

Guideskrifterna innehåller en karta med numrerade platser och byggnader, vars historia skildras i ord och bild. Skrifterna är främst tänkta att användas för egna upptäcktsfärder på glasbruksorterna, men är så rikt illustrerade med nutida och historiska fotografier att de även med stor behållning kan läsas ”på kammaren”. De utgör en del av de båda länsstyrelsernas särskilda satsning på Glasrikets värdefulla kulturmiljöer. Manus för de nio nya skrifterna har tagits fram av Kalmar läns museum, med hjälp av kunniga ortsbor och experter.

– Vi vill ge både boende och besökare en "aha-upplevelse" om enskilda orter och hus, men också om hela Glasrikets kulturarv, säger länsantikvarierna Birgitta Eriksson i Kalmar län och Heidi Vassi i Kronoberg. Glasnäringen har inte bara resulterat i mängder av vackra och användbara glasföremål, den har faktiskt ritat om kartan i sydöstra Småland. Utan glasbruken hade dessa orter inte sett ut som idag, en del av dem hade knappt varit några orter.

De nio nya skrifterna presenterar:
Alsterbro glasbruk
Björkshults glasbruk
Gadderås glasbruk
Gullaskrufs glasbruk
Flygsfors glasbruk
Rosdala glasbruk
Rydefors glasbruk
Strömbergshyttans glasbruk
Transjö glasbruk

Sedan tidigare finns guider för glasbruken i Bergdala, Boda, Johansfors, Kosta, Lindshammar, Målerås, Nybro. Orrefors, Pukeberg, Skruf och Åfors.

Länsstyrelserna vill tacka alla dem som medverkat i framtagandet av skrifterna och önska alla användare/läsare mycket nöje!

Kontakt