Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

39,8 miljoner i stöd till bredbandsutbyggnad

Länsstyrelsen har fattat beslut om stöd med 39,8 Mkr till bredbandsinvesteringar i Kronobergs län. Av 25 ansökningar har följande fem projekt valts ut, prioriterade utifrån gällande nationella urvalskriterier:

  • IP-Only Networks AB, projekt Hamneda Nöttja, Ljungby kommun 19,8 Mkr
  • UppCom AB, projekt Uppvidinge Landsbygd, Uppvidinge kommun 15,1 Mkr
  • Wexnet AB, projekt Tegnaby, Växjö kommun 2,1 Mkr
  • HovetS Byanät Ekonomisk Förening, Lessebo kommun 1,8 Mkr
  • Eneryda Fiber Ekonomisk Förening, Älmhults kommun 1,1 Mkr

Länsstyrelsens uppgift är att hantera och betala ut stöden för bredbandsutbyggnad enligt landsbygdsprogrammet. Detta är tredje och sista omgången med stöd och omfattar de ansökningar som inte fick del av pengarna i första och andra omgången med slutdatum 2015-09-15 respektive 2015-11-30, plus de nya ansökningar som inkom fram till den 31 mars 2018.

– Vi har nu beslutat om totalt 128,5 Mkr till bredband innevarande programperiod, säger Anders Meijer, funktionschef vid Läns­styrelsen. Därmed är alla pengar fördelade och någon påfyllning är tyvärr inte i sikte. Behovet är fortfarande stort och de projekt som nu avslås omfattar 70 Mkr i stödpengar.

Två av de kriterier som väger tyngst vid bedömningen av vilka som ska få stöd för bredbandsutbyggnad är:

  • Antal folkbokförda hushåll inom det område man söker stöd för.
  • Beräknat antal hushåll som kommer att ansluta sig.

Anslutningsgrad bredband

Hösten 2017 hade 78,4 procent av hushållen i landet tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit (enligt Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning). I Kronobergslän var motsvarande siffra 66,6 procent. När det gäller utbyggnaden i glesbyggda områden har Kronoberg däremot högre siffror än riket som helhet, 44,3 procent jämfört med 31,0 procent.

– Det är få län som har bättre utbyggnad i glesbyggda områden än vad Kronoberg har. Det beror på stor initiativkraft på landsbygden i länet och att vi tidigt kunde ta del av tillgängliga stödmedel, säger Allan Karlsson, handläggare på Länsstyrelsen.

Kontakt