Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fokus på Markaryds kulturmiljöarbete

Kulturmiljö från Markaryd

Foto: Stefan Höglin.

Kulturmiljöarbete handlar om att skapa förutsättningar för människor att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer. En viktig del i Länsstyrelsens arbete är att stötta kommunerna i detta. Den 17 oktober besöker vi Markaryds kommun för årets andra dialogmöte om kulturmiljöer.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har ett regeringsuppdrag att arbeta för de nationella kulturmiljömålen i samverkan med lokala och regionala aktörer. Vi har en handlingsplan som sträcker sig fram till 2020 där dialogmöten med länets kommuner är en viktig del. Hittills har Länsstyrelsen hållit dialogmöten med fem av länets kommuner och på onsdag fortsätter resan.

Vanligtvis ses kulturmiljöfrågor som en del av kommunernas fysiska planering. Men samhällsutvecklingen innebär också att andra kommunala verksamheter arbetar med kulturmiljöer i en eller annan form. Det kan till exempel handla om landsbygdsutveckling, besöksmål, naturvård och fastighetsförvaltning. Det innebär i sin tur att kompetens och tvärsektoriell samverkan blir allt viktigare.

– Jag ser fram emot mötet med politiker, tjänstemän och andra organisationer i Markaryds kommun. Genom besöket vill vi förtydliga våra roller, utbyta erfarenheter men också dela med oss av vår kunskap i ämnet, säger Catarina Nilsson, antikvarie/projektledare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Några av programpunkterna

  • Betydelsen av antikvarisk kompetens i det kommunala kulturmiljöarbetet
  • Att hantera kulturmiljöer i planering och exploatering
  • Inspirationsföredrag: Kulturmiljöer som resurs i Landskrona stad.

Kontakt