Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Djurskyddet avgör hur länge betesdjuren kan gå ute

Det finns inget exakt datum fastställt för hur länge betesdjur kan gå ute på hösten. Det avgörande är fodertillgången, väderförhållandena och möjligheten till skydd.

Efter sommarens extrema värme och torka har många lantbrukare brist på foder. Därför vill man hålla djuren på bete så länge som möjligt, för att spara på övrigt foder.

- Det som gäller är att djuren ska ha tillgång till ligghall eller motsvarande byggnad när den kalla årstiden infaller, det vill säga när det inte sker någon betestillväxt. Det kräver då stödutfodring till djuren, säger Fredrik Holm, länsveterinär.

Någon exakt tidpunkt när detta sker finns inte. Det är beroende av väderleken. Under ett normalår infaller tidpunkten någon gång i november i södra Sverige.

Större vikt vid rådgivning

Länsstyrelsen kommer att genomföra djurskyddskontroller som vanligt och med vanlig regelbundenhet.

- Vid konstaterade brister i djurskyddet kopplade till torkan kommer vi att lägga större vikt vid rådgivning och information. Vi för då en dialog med djurhållaren om vilka förutsättningar som finns för att lösa bristen och när bristen kan åtgärdas, säger Fredrik Holm.

Dispenser

Länsstyrelsen kan inte ge generella dispenser om hur djur ska hållas, eftersom det är Jordbruksverket som utfärdat föreskrifterna. Endast Jordbruksverket kan medge undantag från kraven, det vill säga meddela dispenser i det enskilda fallet efter att djurhållaren ansökt hos dem. Ansökan om dispens kan exempelvis handla om att under en längre tid under den kalla årstiden hålla utegångsdjur utan tillgång till ligghall.

Betesperiod

Enligt Jordbruksverkets regler ska nötkreatur vistas ute under vissa perioder på året. Exempelvis ska djur i mjölk- och köttproduktion i Kronobergs län vistas ute i minst 90 dygn mellan den 1 april och 31 oktober. Denna betesperiod är till för att ge djuren möjlighet att vara ute. Hur länge djuren kan vara ute på hösten har inget med själva betesperioden att göra.

Kontakt