Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så sparade kronobergarna vatten i sommar

Kamelen Törsten

I början av sommaren drog hållbarhetskampanjen Vattensmart igång i Kronobergs län. Syftet är att skapa större medvetenhet om den egna vattenförbrukningen genom att ge länets invånare smarta tips om hur vi bättre kan hjälpas åt för att hushålla med vårt gemensamma vatten.

Kampanjen med den välkända kamelen Törsten har använts i Kalmar län sedan 2016 och i år var första gången som Törsten fick ge sina smarta tips direkt till kronobergarna. Budskapen har kommunicerats i ett brett samarbete mellan länsstyrelsen och länets kommuner och kampanjen har använts på många olika sätt.

Kommunerna har utgått från ett grundmaterial som de kunnat anpassa efter lämpliga målgrupper. Förutom många inlägg i sociala medier har detta även resulterat i en kampanj som riktar sig till mellanstadiebarn och som syftar till att undersöka vem i familjen som kan duscha snabbast. Till sin hjälp får barnen varsitt timglas så att de kan hålla koll på tiden.

- Ljungby kommun har lyckats ta fram en bra metod som också är ett roligt sätt för att uppmuntra barn till hushållning med vatten. Oavsett om man är ung eller gammal tror jag att det är viktigt att det känns roligt och givande att vara delaktig, säger Linda Westeson, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen Kronoberg.

Erfarenheterna från kommunerna visar på att man under sommaren uppmätt en minskad vattenförbrukning. Troligen beror besparingen till största del på sommarens bevattningsförbud, men länets kommuner ser en nytta med kampanjen Vattensmart och redan till våren kommer kamelen Törsten tillbaka.

- Det är roligt att vi även under nästa år kommer samarbeta kring den här frågan, det lägger grunden för långsiktiga goda vattenvanor året runt. Samtidigt vill vi rikta ett stort tack till invånarna som tagit till sig av råden. Det är tack vare allas gemensamma insatser som vi kunnat spara vatten tillsammans i sommar, säger Linda Westeson.

Grundvattennivåerna i länet är fortfarande låga och speciellt bör de med egen brunn vara fortsatt observanta. Sommarens varma dagar är över men det finns ändå all anledning att fortsätta med goda vattenvanor året runt.

Kontakt