Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landsbygdens Kugghjulsgala 2018

Pristagare och nominerade på Kugghjulsgalan 2018

Pristagare och nominerade på Kugghjulsgalan 2018.

Inför ett fullsatt Residens korades den 4 oktober länets kugghjul på 2018 års Kugghjulsgala. Galan ägde rum för sjätte året i rad. Priser delades ut i de fyra kategorierna årets lantbrukare, årets lanthandlare, årets landsbygdsförening och årets unga landsbygdsentreprenör.

Kugghjulsgalan arrangeras för att uppmuntra och uppmärksamma landsbygdens alla viktiga eldsjälar och syftar till att uppmuntra och uppmärksamma landsbygdens driftiga människor.

Inspirationsföreläsningar hölls av Per Frankelius från Linköpings universitet som talade om landsbygdsutveckling samt av Caisa-Lena Bengtsson och Kefah Bazer från integrationsprojektet Internationella vänner.

Kugghjulsgalan är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kronobergs län, Hela Sverige ska leva Kronoberg, LRF Sydost, ALMI Företagspartner, Coompanion, Drivhuset, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Ung företagsamhet och Leader Linné Småland. Juryn består av personer från de olika organisationerna.

Pristagare i de olika kategorierna är:

Årets lantbrukare – Joakim och Ann-Sofi Nilsson, Flattinge Lantbruk AB

Joakim och Ann-Sofi driver i norra delen av Ljungby kommun sitt företag med ekologisk nötköttsproduktion och ekologisk äggproduktion. 70 dikor av rasen Simmental hålls och gården föder upp alla egna och ibland även inköpta kalvar. 18 000 ekologiska hönor i tre avdelningar värper ägg till avsalu. Gården har successivt tagits över efter Joakims föräldrar och sedan 2016 är den yngre generationen ensamma ägare. En anställd finns och de hoppas kunna anställa en till person för att behålla produktionen. Företaget har under lång tid haft goda ekonomiska resultat.

Årets lanthandel – Handelsboden i Häradsbäck

Handelsboden i Häradsbäck drivs sedan 2002 av ett aktiebolag ägt av Härlunda intresseförening, där Mette Adolfsson är ordförande. Trots besvärliga ekonomiska förutsättningar har föreningen hela tiden arbetat offensivt med nya idéer och nya servicefunktioner för att stärka den ekonomiska basen. Under senare år har butiken noterat en förbättrad ekonomi vilket innebar att man vågade ta steget att bygga till butiken. I tillbygget inryms bibliotek och ett utvecklat café som har invigts i höst. Ett bygdebolag har bildats för att ytterligare öka servicen och aktiviteterna i bygden. Målet är att butikens omsättning ska fördubblas på 3 år.

Årets landsbygdsförening – Älmeboda sockenkommitté

”Tillsammans gör vi det möjligt” är sockenkommitténs gemensamma slogan. De har verkligen lyckats ena bygden och folk, företag och föreningar driver frågor tillsammans! Ett tidigt initiativ var Älmeboda Byahus som tog ett tiotal år att processa. Tio år tog det också att förverkliga en friskola när kommunen lade ner den kommunala skolan. Fiberföreningar finns idag två stycken och sockenkommittén var aktiv vid bildandet av dem. Mataffär och mack har man kämpat för att få ha kvar när orosmoln har hotat och husen har blivit lite dyrare. Älmebodabladet, Årets Älmebodabo, Landsbygdens dag, sockenalmanacka och TV-skärmar på tre ställen med aktuella händelser är några exempel på gedigen löpande verksamhet.

Årets unga landsbygdsentreprenör – Uråsa bönodling

Uråsa Bönodling ekonomisk förening drivs av några mycket engagerade unga människor: Lukas Arvidsson, Sanna Lundgren, Daniel Nyman och Karl-Wilhelm Arvidsson. Uråsa Bönodling är tekniskt nytänkande och svarar upp mot behoven att stärka tillgången till lokalproducerade livsmedel och minska importberoendet. Outnyttjade lantbruksbyggnader kan användas och arbetstillfällen på landsbygden kan skapas. Uråsa bönodling är en förstudie som Leader Linné Småland finansierar. Entreprenörerna vill utveckla pilotstudien genom att bygga en större kommersiell anläggning så att konsumenten får tillgång till bönor. Trots att verksamheten ännu inte är kommersiell går priset till föreningen eftersom kunskapsökningen genom förstudien kan inspirera andra, stimulera entreprenörskap, utveckla bygden och bidra till en hållbar utveckling.

Nominerade

Förutom pristagarna var även följande nominerade till de olika priserna:

Nominerade årets lantbrukare:
Sofie och Brad Franz, Horda Jersey
Erik Parai Arnesson och Jörgen Arnesson, Eriksmåla, Skruv

Nominerade årets lanthandlare:
Andreas Rehn, ICA Nära Lidhult
Roger Nilsson, Matöppet i Gemla

Nominerade årets landsbygdsförening:
Berga hembygdsförening
Göteryds hembygdsförening

Nominerade årets unga landsbygdsentreprenör:
Vareböke bryggeri AB
Restaurang Perrongen

Kontakt